Program partnerski Lunch Pass | Sodexo – Akceptanci Strefa
Akceptanta

Witaj na stronie Sodexo Strefa Akceptanta | Sodexo Polska | Sodexo Group

20 lat Sodexo! Nowa nazwa, nowe Kupony, nowe naklejki

Pobierz ulotkę (obowiązuje od 01.09.2013 r.)

Pobierz ulotkę dla personelu kasowego (obowiązuje od 01.09.2013 r.)

Od września 2013 roku Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o. zmienia nazwę na Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o..

Dzięki zmianie nazwy w bardziej bezpośredni i konkretny sposób komunikujemy zakres naszej oferty obejmującej usługi motywacyjne skierowane do pracowników, klientów, kontrahentów i konsumentów.

Zmiana nazwy spółki Sodexo nie wymaga zmian w zapisach dotychczasowych obowiązujących umów prawnych o akceptacji Kuponów Sodexo – wszystkie dotychczas podpisane umowy nadal obowiązują.

Pobierz ulotkę (obowiązuje od 01.09.2013 r.)

Pobierz ulotkę dla personelu kasowego (obowiązuje od 01.09.2013 r.)

Na awersie naszych Kuponów wprowadziliśmy następujące zmiany:

  • trzy pionowe kolorowe paski zastąpiła jedna pozioma czerwona linia,
  • logo Sodexo zostało przeniesione na górę granatowej części Kuponu,
  • nazwa Kuponu została przeniesiona na środek granatowej części Kuponu, tuż obok gwiazdy,
  • nowa forma/wygląd giloszy, czyli mikrolinii na powierzchni Kuponu, które stanowią jeden z elementów zabezpieczeń Kuponu,

Modyfikacji uległ także stopień nasycenia kolorów poszczególnych Kuponów.

Na rewersie Kuponów wyznaczyliśmy miejsce na nadruk reklamy naszych Partnerów w formie dowolnej informacji graficznej lub/i tekstowej. Dodatkowo w prawym dolnym rogu Kuponów (za wyjątkiem Kuponów Żywieniowych) widoczny jest QR kod, który po zeskanowaniu telefonem komórkowym przekieruje użytkowników Kuponów do strony internetowej Sodexo.

Poniżej mogą się Państwo zapoznać ze zmianami zaprezentowanymi na przykładowym Kuponie:

Uwaga
  • Zasady realizacji Kuponów pozostają bez zmian.
  • Nowe Kupony należy akceptować zgodnie z obowiązującymi kontraktami o akceptacji.
  • Dotychczasowe Kupony pozostają ważne do końca terminu ważności wydrukowanego na każdym z nich.
  • Sodexo Benefits and Rewards Services będzie odbierało od Państwa Kupony zarówno dotychczasowej, jak i nowej emisji.
  • Zamieszczone na rewersie Kuponu reklamy naszych Partnerów w formie dowolnej informacji graficznej lub/i tekstowej, nie powinny mieć wpływu na akceptację Kuponów, są one tylko dodatkowym

Pobierz ulotkę (obowiązuje od 01.09.2013 r.)

Pobierz ulotkę dla personelu kasowego (obowiązuje od 01.09.2013 r.)

Zmianie ulegają również wizerunki naklejek informujących Klientów o akceptacji Kuponów Sodexo.

Od 1 września 2013 roku będziemy dysponowali nowymi wzorami naklejek, które będą rozsyłane według Państwa potrzeb. Jeśli życzą sobie Państwo zestaw nowych naklejek, prosimy o kontakt na adres e-mail: info.svc.pl@sodexo.com

Pobierz ulotkę (obowiązuje od 01.09.2013 r.)

Pobierz ulotkę dla personelu kasowego (obowiązuje od 01.09.2013 r.)

Czy w związku ze zmianą nazwy spółki Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o. na Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. konieczne będzie podpisanie nowej umowy o akceptacji Kuponów Sodexo?

Nie ma potrzeby podpisywania nowej umowy o akceptacji Kuponów Sodexo, ani aneksowania obowiązującej. Zmiana nazwy spółki Sodexo nie wiąże się z koniecznością zmiany obowiązujących dokumentów. Dotychczasowe dokumenty pozostają w mocy.

Czy dotychczasowe Kupony tracą ważność po wprowadzeniu nowych?

Kupony w dotychczasowej formie można będzie realizować tak długo, jak na to wskazuje umieszczony na nich termin ważności. Wszystkie punkty akceptujące Kupony zobowiązane są przyjąć ważne Kupony Sodexo – zarówno w dotychczasowej, jak i w nowej formie graficznej.

Od kiedy na rynku pojawią się nowe Kupony?

Pierwsze Kupony w nowej formie graficznej pojawią się na rynku we wrześniu bieżącego roku.

Skąd użytkownicy Kuponów będą wiedzieli, że mogą je realizować w dotychczasowej sieci punktów handlowych i usługowych?

Wraz z wprowadzeniem na rynek nowych Kuponów, Sodexo rozpocznie kampanię informacyjną skierowaną bezpośrednio do Klientów Sodexo, mającą za zadanie prezentację zmian. Dodatkowo użytkownicy Kuponów będą informowani indywidualnie o przeprowadzonym przez Sodexo projekcie.